MLS, czyli Możesz Lepiej Sprzedać

Joanna Lebiedz 28 grudnia 2019

Bardzo mało mówi się o narzędziu używanym przez Pośredników od ponad 17 lat, jakim jest MLS WSPON.
Niewielu naszych klientów wie, co to takiego, niewielu więc pyta swojego Pośrednika, czy należy do systemu MLS. Praktycznie żaden z nich nie zna korzyści, jakie daje system, z których największą jest sposobność dokonania transakcji na najlepszych warunkach, jakie w danej chwili możliwe są do uzyskania.
MLS to system wymiany ofert (ang. Multiple Listing System). Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami wprowadziło MLS 17 lat temu, tworząc go na bazie doświadczeń naszych kolegów z USA, skąd też zaimplementowaliśmy nazwę.
System MLS ma podnosić jakość świadczonych usług, a dedykowany jest szeroko pojętej współpracy biur. W skrócie polega to na tym, że jedno biuro wprowadza ofertę do bazy, a wszystkie pozostałe biura mają do tej oferty dostęp i mogą ją oferować swoim własnym klientom. Raz zgłoszona nieruchomość znajduje się natychmiast we wszystkich biurach, a wszystkie oferty widoczne są w bazie każdego ze współpracujących biur.
Dzięki szerokiemu dostępowi do ofert, zwielokrotnia się szansa na dobrą sprzedaż/wynajem nieruchomości.
Inną, niewątpliwą korzyścią dla Klienta jest wygoda. Odpada bowiem konieczność podpisywania kilku, czy kilkunastu umów o pośrednictwo. Oferta umieszczona w MLS, za jednym zamachem pojawi się w bazach 380 biur, a dostęp do niej będzie mieć prawie 2200 agentów z całej Polski* (*stan na grudzień 2019 i z dnia na dzień liczba ta rośnie). Co ważne, biura nie będące zrzeszone w MLS, również mogą współpracować na ofertach przyjętych do systemu.
MLS to też wygoda dla klientów poszukujących. Szukając wymarzonej nieruchomości wystarczy skontaktować się z jednym biurem zrzeszonym w ramach MLS, aby mieć dostęp do całej bazy, bez potrzeby wykonywania setek połączeń telefonicznych, czy lustrowana ofert nieskończonej ilości biur, czy portali internetowych, gdzie oferty zazwyczaj są powielane, kopiowane, lub wręcz nieaktualne.
Bogate, uaktualniane na bieżąco archiwa MLS, pozwalają Pośrednikom na precyzyjne ustawienie parametrów Sprzedaży. Bazy te są absolutnie unikalne, i zawierają informacje takie, jak: cena ofertowa, czas sprzedaży, sposób finansowania transakcji, oraz – przede wszystkim – cena transakcyjna. Nigdzie indziej, w żadnym portalu, ani na żadnej internetowej „wyceniarce” nie figurują dane zgromadzone na podstawie archiwów rzeczywiście przeprowadzonych transakcji. Narzędzie to więc stanowi nieocenioną pomoc w kluczowej kwestii, to jest podczas ustalania, czy oczekiwania Klienta odnośnie ceny nieruchomości są realne. Co ciekawe, nieruchomości wystawione z realną ceną sprzedają się dobrze, niekiedy nawet powyżej ceny ofertowej. Przeszacowane zaś, „kiszą się” w bazach i stanowią doskonałe tło dla pozostałych – mądrze wystawionych na rynek dzięki narzędziom, jakie daje nam MLS.
Ilość biur współpracujących w ramach MLS WSPON rośnie z roku na rok, tym samym mamy coraz więcej ofert i danych archiwalnych.
Mamy transakcje we współpracy nawet na sporą odległość. W ramach MLS nie dziwi fakt, ze Pośrednik z Zakopanego sprzedaje działkę, którą do oferty przyjął Pośrednik z Warszawy. I odwrotnie.
Pośrednicy, członkowie MLS WSPON, chcąc podnosić jakość świadczonych usług, nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych szkoleniach, Konferencjach, czy Warsztatach. W tym roku, Warsztaty takie odbędą się 4 i 5 czerwca w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim. Panele prowadzone będą przez legendy polskiego rynku nieruchomości, a nas cieszy fakt coraz większego zainteresowania systemem ze strony profesjonalistów.
To dobra informacja dla naszych klientów. Możemy Lepiej Sprzedać.
Dzięki MLS WSPON.